Ambassadeurs
Stichting Normen & Waarden Nederland

Drs. Yvonne Vos

Drs. Yvonne Vos studeerde Internationale Financiële Economie aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie Marketing management en beleid.
Yvonne een fervent etiquette- en imago-expert. Zij verzorgt opleidingen, trainingen en workshops op het gebied van (zakelijke) etiquette, kleding, kleur en communicatie bij verschillende opleidingsinstituten en bedrijven. Meer informatie vindt u op etiquettecoach.nl


Professor Dr. Tanja Vos

Professor op de Technical University of Valencia en Professor in Software Engineering op de Open Universiteit in Heerlen

Moeder, professor, universitair docent, onderzoeker en software tester. Meer informatie vindt u op tanjavos.com


Drs. Leontine van Hooft

Ondernemer, moeder, schrijfster en adviseur.

In haar boek, De kracht van Afrikaans denken, laat zij zien hoe Ubuntu westerse ondernemers, beleidsmakers en managers kan helpen. Juist vanuit haar eigen ondernemerschap weet zij dat denken vanuit verbondenheid je veel verder brengt dan de focus op individueel belang en winstmaximalisatie. Haar 2e boek "Ubuntu: De weg naar Bruto Mondiaal Geluk" kunt u verkrijgen via Bol.com


Kathy Boers

Kathy is bedenker en ontwikkelaar van o.a. het concept Professor Slurp. Dit educatieve concept is ontwikkeld om kinderen op een vlotte en ontspannen manier te leren over etiquette. Samen met de warrige Professor ontdekken ze de etiquetteregels en maken ze zich sociale vaardigheden eigen.

"Ik sta volledig achter de visie en missie van Stichting Normen en Waarden Nederland omdat normen en waarden niet vroeg genoeg bijgebracht kunnen worden. Etiquette is niet saai, het beweegt mee met de maatschappij. Stichting Normen en Waarden wil kinderen al vroeg algemene omgangsvormen meegeven omdat ze hier hun hele leven profijt van hebben en daarom ondersteun ik als ambassadeur deze stichting".

Pamela Sutton

Pamela ondersteunt als fondsenwerver en business consultant al jaren charitatieve instellingen. Zij onderstreept het belang van de NoWaQuette en draagt Stichting NoWaNed een warm hart toe. Wij zijn blij dat wij van haar expertise gebruik mogen maken.