Basisonderwijs

Het NoWaNed programma voor het basisonderwijs houdt in:

Wij trainen jaarlijks alle klassen vanaf groep 3 t/m groep 8 zes keer per schooljaar (om de 2 maanden). In overleg met de school gebruiken wij de 6e keer voor een leuke opdracht met daarna een uitreiking van het certificaat. Vaak koppelen wij hier een festiviteit aan, bijv. het zg. "Slurp en Smak"-feest. Ouders worden hier ook bij betrokken. Hiermee creëren we betrokkenheid van de ouders.

Stichting NoWaNed er heel bewust voor om alle partijen rondom en op school erbij te betrekken. Alle leerlingen, leerkrachten en ander schoolpersoneel, ouders, verzorgers en andere opvoeders/begeleiders. Dit betekent dat ( in overleg met de school) de ouders door middel van ouderavonden goed op de hoogte worden gesteld. Meestal zijn dit er 1 of 2 gedurende het jaar. Een en ander kan natuurlijk heel goed gecombineerd worden met andere momenten waarop er contact met de ouders wordt gezocht.

Naast onze trainingen kunt u van ons ook begeleiding verwachten in het tot een succes maken van het NoWaned-traject op uw school.

NoWaNed heeft haar educatieve programma voor basisscholen gemaakt met Professor Slurp en Jonkheer van Smak naar Boer

Professor Slurp

Professor Slurp is een educatief concept om kinderen op een vlotte en ontspannen manier te leren over etiquette, communicatie en andere sociale vaardigheden. Samen met de warrige Professor ontdekken ze de etiquetteregels en maken ze zich sociale vaardigheden eigen.

Professor Slurp komt uit een heel ver land, Burpieland. In Burpieland heeft niemand van etiquetteregels gehoord en Professor Slurp weet zich dan ook totaal niet te gedragen. Hij is heel verstrooid en ziet er nogal raar uit met zijn warrige paarse haren en blauwe bril op zijn neus.
Daarom heeft hij de hulp van alle kinderen nodig om te ontdekken hoe hij zich hoort te gedragen. Netjes met mes en vork eten bijvoorbeeld, en met twee woorden spreken. Zo voelt Professor Slurp zich meer op zijn gemak en maakt hij heel veel nieuwe vrienden.

Professor Slurp maakt onderdeel uit van de educatieve sova-training van NoWaNed. Ieder jaar wordt de training afgesloten met het "Slurp en Smak"-feest, waarbij de kinderen dan tevens het NoWaNed-Sociale Vaardigheden certificaat wordt overhandigd. 

Professor Slurp is voor basisscholen van groep 3 t/m 6. Maar ook heel geschikt voor kinderopvangcentra, clubs, (sport)verenigingen, stichtingen en opvangcentra.


Jonkheer van Smak naar Boer


Jonkheer van Smak naar Boer weet precies hoe het hoort. Sterker nog, hij weet alles beter! Tot vervelends aan toe. Hilariteit gegarandeerd!

Jonkheer van Smak naar Boer laat kinderen oefenen met verschillende (sociale) vaardigheden waarmee hun ontwikkeling op een veilige en laagdrempelige wijze naar een hoger niveau getild kan worden. Soms puur ter vermaak, maar vaak om gewoon op een plezierige manier een punt te maken.

Jonkheer van Smak naar Boer wordt ingezet voor de educatieve trainingen van NoWaNed voor basisscholen.