Curriculum
6 thema's


Communicatie

Communicatie ligt ten grondslag aan alles wat we doen. Duidelijke communicatie is niet (alleen) afhankelijk van net taalgebruik, maar ook van lichaamstaal, houding en uitstraling. Communiceren is niet alleen praten, maar ook luisteren! Leren luisteren naar een ander, de dialoog aangaan en gedrag en houding op verschillende situaties afstemmen.

"C'est le ton, qui fait la musique". Ook voor kinderen is het al heel belangrijk om vroeg de juiste toon te vinden.

Samenwerken

Kinderen bij elkaar zetten om samen een opdracht te maken, heeft vaak geen echte samenwerking tot gevolg. Samenwerken is niet alleen samen aan een tafel zitten, maar ook het toepassen van vaardigheden zoals plannen en organiseren, taken verdelen, je aan de regels houden en afspraken maken. Maar ook omgaan met multiculturele en maatschappelijke verschillen en conflicten oplossen.

Etiquette

Etiquette is natuurlijk meer dan alleen tafeletiquette. Ook begroeten, persoonlijke presentatie, beleefheid, hoffelijkheid en respect behoren hiertoe. Door te weten hoe het hoort zal hun zelfvertrouwen toenemen en hen het gevoel van zekerheid en integriteit geven in elke situatie. Hiermee leggen we de fundamenten van een goede toekomst.

Respect

Respect voor jezelf, voor anderen, voor andere culturen, voor dieren en andermans spullen. Als kinderen zich gerespecteerd voelen, dan voelen zij zich als volwaardig mens behandeld en ook dat geeft weer meer zelfvertrouwen. Daarbij komt, als iemand respect geeft, dan krijgt hij/ zij dat ook terug.

Verantwoordelijkheid

Kinderen zijn meester in het afschuiven van verantwoordelijkheden en het bedenken van allerlei smoesjes. Van kamer opruimen tot afwassen. Leren verantwoordelijkheid te zijn is een essentieel onderdeel van het leven. Allemaal moeten we soms dingen doen die niet leuk zijn. Als we klein zijn, maar ook als volwassenen.

Be Social in Media

Tegenwoordig zijn kinderen al jong actief op sociale media. We kunnen er natuurlijk niet omheen dat kinderen met social media te maken krijgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het veilig gebeurd en wat zijn eigenlijk (voor kinderen) de sociale omgangsnormen met social media. Belangrijke thema's zijn: cyberpesten, contact met vreemden, privacy, de (gevaren van) het delen van foto's en filmpjes.