Missie & Visie
en kernwaarden van NoWaNed

Missie

Met leuke en educatieve trainingen op een speelse manier kinderen vanaf 6 jaar zich bewust laten worden van de algemeen aanvaarde waarden en normen binnen een multiculturele samenleving.

Visie

Door kinderen op een jonge leeftijd spelenderwijs al normen en waarden mee te geven, creëren we met zijn allen een veilige, sociale en respectvolle omgeving.

Sociale vaardigheden en het hebben van goede relaties stelt iedereen in staat om goed te kunnen functioneren. Dit alles bevordert de succesvolle integratie van onze kinderen in de multiculturele samenleving waarin we leven.

Op deze manier kunnen we ook eventuele toekomstige maatschappelijke problemen voorkomen of verminderd worden. Denk bijvoorbeeld aan sociale problemen als pesten, conflicten, uitsluiting of meeloopgedrag.

Bovendien kunnen wij hiermee op de lange termijn een bijdrage leveren aan het voorkomen van slechte schoolprestaties, het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating, het terugdringen van jeugdwerkloosheid en het verminderen van jeugddelinquentie.


De kernwaarden van Stichting Normen & Waarden Nederland

Sociale vaardigheden

Zelfvertrouwen

Plezier

                                                                      Multicultureel

Onze kernwaarden

Ontwikkelen van sociale vaardigheden kun je al heel vroeg mee beginnen. Jong geleerd is immers voor altijd gedaan. Zo krijgen kinderen op jongere leeftijd al meer zelfvertrouwen mee en kunnen zij zich goed handhaven in een multiculturele omgeving. Iets echt leren, doe je alleen als je er plezier inhebt. Omdat onze lessen zo leuk zijn opgezet, is plezier gegarandeerd. En als je iets leert met plezier, dan steek je er veel meer van op!