Nowaquette 
Normen Waarden Etiquette

NoWaQuette

Als we over normen en waarden spreken, bedoelen we de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen. Etiquette is ook een mooi woord voor het beleefd omgaan met anderen.

Normen, waarden en etiquette geven ons richting en beïnvloeden ons gedrag. Zo is het woord "NoWaQuette" ontstaan.

NoWaQuette = richtlijnen hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat (NOrm) met een onderliggende motivatie (WAarde). De invulling van gedragsregels en omgangsvormen (etiQUETTE) zorgt dat we beleefd en respectvol met elkaar omgaan.

Om de term juist te begrijpen, dienen we de woorden apart te bekijken.

Betekenis normen

Normen zijn ongeschreven regels van goed fatsoen waar de meeste mensen zich min of meer aan houden. Als iemand zich anders gedraagt dan de norm, kunnen er ongemakkelijke situaties ontstaan. Normen zijn richtlijnen hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat.

Het is normaal dat je wat afstand houdt als iemand staat te pinnen.

Betekenis Waarden

Waar normen gaan overhoe wenselijk is dat je je gedraagt of opstelt, gaan waarden over wat dan de onderliggende gewenste motivatie is. Het is vaak een enkel woord, zoals eerlijkheid, respect, gelijkheid.

Ik sta altijd op voor ouderen (norm), omdat ik respect heb voor ouderen (waarde).

Betekenis Etiquette

Hoe dien ik me dan te gedragen? Etiquette geeft invulling aan deze gedragsregels, zodat we beleefd, respectvol en met alle egards met elkaar om kunnen gaan met als doel het leven aangenamer, gemakkelijker en overzichtelijker te maken. Beheersing (niet meteen doen waar je zin in hebt) en schroom (terugdeinzen voor een handeling) zijn kernbegrippen in de etiquette.

Het is belangrijk kinderen al zo vroeg mogelijk omgangsvormen bij te brengen. Kennis van basisregels zorgt voor een aangenamere leefwereld en draagt bij aan de sociale cohesie. Kinderen moeten leren om met hun medemensen om te gaan. Gebrek aan kennis over omgangsvormen kan egoïsme en verloedering in de hand werken.