Over NoWaNed
Onze missie

Door kinderen op een jonge leeftijd spelenderwijs al normen en waarden mee te geven, creëren we met zijn allen een veilige, sociale en respectvolle omgeving.

Sociale vaardigheden en het hebben van goede relaties stelt iedereen in staat om goed te kunnen functioneren. Dit alles bevordert de succesvolle integratie van onze kinderen in de multiculturele samenleving waarin we leven.

Op deze manier kunnen we ook eventuele toekomstige maatschappelijke problemen voorkomen of verminderd worden. Denk bijvoorbeeld aan sociale problemen als pesten, conflicten, uitsluiting of meeloopgedrag.

Bovendien kunnen wij hiermee op de lange termijn een bijdrage leveren aan het voorkomen van slechte schoolprestaties, het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating, het terugdringen van jeugdwerkloosheid en het verminderen van jeugddelinquentie.