Trainingen
Sociale vaardigheden en etiquette

De trainingen van Stichting NoWaNed zijn er voornamelijk op gericht om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van omgangsvormen, respect, etiquette, kortom de algemeen aanvaarde normen en waarden. Daar hebben zij namelijk de rest van hun leven profijt van!

Alle trainingen zijn gebaseerd op 6 thema's: Communicatie, Respect, Verantwoordelijkheid, Etiquette, Samenwerken en Social Media.

De kernwaarden van Stichting NoWaNed zijn: Sociale vaardigheden, Plezier, Multiculturele omgeving en zelfvertrouwen.

"Het ontwikkelen van sociale vaardigheden kun je al heel vroeg mee beginnen. Jong geleerd is immers voor altijd gedaan. Zo krijgen kinderen op jongere leeftijd al meer zelfvertrouwen mee en kunnen zij zich goed handhaven in een multiculturele omgeving. Iets echt leren, doe je alleen als je er plezier inhebt. Omdat onze lessen zo leuk zijn opgezet, is plezier gegarandeerd. En als je iets leert met plezier, dan steek je er veel meer van op!"


Wij vinden het belangrijk dat er op jonge leeftijd al kennis gemaakt wordt met de algemeen aanvaarde normen en waarden. 

In al onze trainingen komen algemeen aanvaarde normen en waarden aan bod. Bijvoorbeeld:

Norm: Als iemand je helpt met iets, bedank je die persoon.
Waarde: Dankbaarheid, Beleefdheid

Norm: Je houdt de deur open voor degene die achter jou loopt.
Waarde: Beleefdheid, Behulpzaamheid

Norm: Je houdt rekening met de gevoelens van anderen.
Waarde: Respect voor anderen, Mededogen

Stichting NoWaNed organiseert regelmatig trainingen op diverse locaties in Nederland. De aanmelding voor de training geschiedt op basis van open inschrijving. Zodra er voldoende deelnemers zijn informeren wij u bijtijds over de datum waarop de training plaats vindt. U kunt zich als individu, bedrijf en school inschrijven.

Neem contact met ons op voor meer informatie.