Waarom normen en waarden
voor kinderen vanaf 6 jaar?

Waarom is er behoefte aan educatie van Normen en Waarden vanaf 6  jaar?

De kinderen van nu groeien op in welvaartmaatschappij, waarbij de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. De scholen zijn vaak groot en daardoor onpersoonlijk. De samenleving biedt een waaier aan culturen met elk hun normen en waarden. Er is een overvloed aan informatie en prikkels, maar geen helder referentiekader om die een plaats te geven.

Het belang van sociale vaardigheden voor kinderen is daardoor de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Sociale vaardigheden en sociale relaties vormen een belangrijk onderdeel van ons hele leven en daarmee juist ook bij de ontwikkeling van normen en waarden van kinderen. Het stelt ons namelijk in staat om goed te functioneren voor de rest van ons leven.

Recent onderzoek van Bijstra en Doornebal (2014) bevestigt wederom dat het van groot belang blijft om al op jonge leeftijd in te zetten op verbetering van sociale vaardigheden, zodat toekomstige sociale en/of psychische problemen voorkomen of verminderd kunnen worden. Tevens wordt genoemd dat sociale isolering in de kindertijd samen kan gaan met een verhoogde mate van jeugddelinquentie, vroegtijdige schoolverlating, slechtere schoolprestaties en psychische problemen.

Juist om op jonge leeftijd te beginnen met het bewust maken van normen en waarden maakt dat het op latere leeftijd alleen maar makkelijker wordt, om respectvol met elkaar om te gaan. Normen en waarden breng je over door ze voor te leven. Dit vergt dus ook van de ouders en andere opvoeders inspanning om hier tijd aan te besteden. Ook hier faciliteert Stichting NoWaNed in o.a. door het organiseren van workshops en ouderavonden (op school).

Sociale Vaardigheden Absorptie Curve

De Sociale Vaardigheden Absorptie Curve maakt inzichtelijk hoe belangrijk het is om op jonge leeftijd te beginnen. De curve laat zien dat naarmate kinderen ouder worden, het aanleren van (nieuwe, maar ook andere) sociale vaardigheden steeds moeilijker wordt.

Op 14-jarige leeftijd zijn kinderen al behoorlijk gevormd en het kost dan relatief gezien veel meer tijd en inspanning om jeugdigen met behulp van trainingen sociale vaardigheden bij te brengen.

Living puppets als onderdeel van onze educatieve trainingen

De methode van NoWaNed is gebaseerd op 6 thema's; Communicatie, Respect, Samenwerking, Etiquette, Verantwoordelijkheid en Social Media.


Voor een gedeelte van onze trainingen in het basisonderwijs maken wij gebruik van living puppets. Een handpop is een uitstekend middel om kinderen te laten oefenen met allerlei vaardigheden, waardoor op een plezierige en laagdrempelige manier hun vaardigheden naar een hoger niveau getild kunnen worden.

Een kind ervaart geen drempel naar een pop toe en deze wordt veel gemakkelijker in vertrouwen genomen. Kinderen voelen zich sneller op hun gemak en durven daardoor meer risico's te nemen, omdat ze zich altijd achter de pop kunnen verschuilen. Een pop kan daardoor veel makkelijker bepaalde dingen bespreekbaar maken en daardoor kunnen bepaalde activiteiten op een sprankelende manier worden aangeboden.